Quy hoạch đô thị

Spread the love

Quy hoạch đô thị hiện nay là một trong những mảng dịch vụ tư vấn thiết kế mà Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T  đang chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như vươn tầm ra khu vực và thế giới trong thời gian tới. Với trình độ thiết kế của các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, dịch vụ tư vấn quy hoạch đô thị của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T là sự kết hợp của tầm nhìn phát triển – giá trị cộng đồng – hiệu quả về đâu tư.

Các sản phẩm dịch vụ quy hoạch của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T luôn có sự nghiên cứu bài bản, hiểu rõ bối cảnh và hiện trạng – tính tương tác giữa bản thân khu vực quy hoạch với các khu vực lân cận, định hướng và tầm nhìn phát triển dài hạn, lồng ghép các yếu tố bền vững và môi trường, hướng đến các giá trị sử dụng và tiện nghi sống chuẩn mực thế kỷ 21 không chỉ cho bản thân cư dân tại chỗ mà ở cấp độ cả khu vực, toàn đô thị.

Định hướng trong thời gian tới, đây sẽ là một trong những sản phẩm mũi nhọn mà Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T tập trung và hướng đến với chất lượng đẳng cấp quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Tư vấn cho chủ đầu tư quy trình lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, đồ án quy hoạch chi tiết.
  • Lập nhiệp vụ quy hoạch chi tiết, hỗ trợ chủ đầu tư trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.
  • Thu thập các thông tin phục vụ lập đồ án quy hoạch.
  • Nghiên cứu và đưa ra ý tưởng quy hoạch, báo cáo và lấy ý kiến của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan về các giải pháp quy hoạch.
  • Tư vấn cho chủ đầu thỏa thuận với các cơ quan liên quan về đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
  • Tổ chức lấy ý kiến của chính quyền địa phương cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định hiện hành.
  • Lập đồ án quy hoạch chi tiết theo các văn bản pháp lý hiện hành.
  • Kết hợp với chủ đầu tư trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

Spread the love