Thiết kế kiến trúc

Spread the love

Dịch vụ thiết kế kiến trúc luôn là một trong các thế mạnh vượt trội của của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T. Kế thừa các giá trị hành nghề chuẩn mực tạo lập trong nhiều năm qua cả ở thị trường trong nước và quốc tế, dịch vụ Thiết kế kiến trúc của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T trở thành một mô hình dich vụ chuẩn mực, đại diện cho tiêu chuẩn mới.

Dịch vụ thiết kế kiến trúc với tiêu chí thiết lập các tiêu chuẩn mới trong thiết kế công trình ở nhiều thể loại, thiết kế kiến trúc của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T luôn hướng đến tạo dựng các công trình không chỉ đẹp về hình thức kiến trúc mà còn hướng đến các giá trị bản sắc và hiện đại mới. Các yếu tố về công nghệ như công trình xanh, công trình thông minh… cũng được truyền tải trong các thiết kế không chỉ mang lại các giá trị gia tăng nhiều mặt cho công trình mà còn tạo dựng các giá trị tiện ích tiêu chuẩn thế kỷ 21 cho người sử dụng.

Lĩnh vực hoạt động chính :

 1. Lập kế hoạch và thu thập thông tin
 • Thu thập thông tin về vị trí dự án, quy mô và các chế tài của pháp luật
 • Đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án
 • Thu thập thông tin về nhiệm vụ của Chủ đầu tư
 • Nghiên cứu các dữ liệu quy hoạch vùng, quy hoạch chung của khu vực thiết kế
 1. Phác thảo phương án
 • Phác thảo, quy hoạch tổng mặt bằng dựa trên các phân tích dữ liệu đầu vào
 • Nghiên cứu trên mô hình thu nhỏ
 • Phác thảo mô hình kiến trúc và mô hình công năng
 • Kiểm tra lại phác thảo và so sánh với  các yêu cầu về luật liên quan
 • Báo cáo Chủ đầu tư và thu thập ý kiến phản hồi
 1. Hoàn thành thiết kế sơ bộ
 • Khai triển các mặt bằng trên mô hình công năng và kiến trúc
 • Lập mô hình 3D trên máy tính
 • Lập mô hình (nếu Chủ đầu tư yêu cầu)
 • Báo cáo Chủ đầu tư
 1. Lập các thỏa thuận Quy hoạch Tổng mặt bằng

5. Phối hợp với Chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng.


Spread the love