Hạ tầng

Ths.Ks Phạm Quang Huy

Ths.Ks Phạm Quang Huy

Chủ nhiệm bộ môn Hạ Tầng Kỹ thuật.

Số chứng chỉ : KS – 027 – 01185