Thiết kế hạ tầng kt

Spread the love

Với kinh nghiệm và thế mạnh đã thực hiện các dự án quy hoạch khu đô thị và phát triển đô thị trên phạm vi cả nước, quy hoạch hạ tầng khung đang là một lĩnh vực dịch vụ tư vấn được Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T phát triển trong thời gian tới với định hướng “tiện ích – hiện đại – kinh tế”.

Ở lĩnh vực chuyên môn, bằng việc mời tham gia và liên doanh liên kết với các chuyên gia và đơn vị tư vấn quy hoạch hạ tầng có uy tín trên thế giới trong thời gian tới, Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T cung cấp các dịch vụ tốt nhất về giải pháp thiết kế hạ tầng khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghệ cao… và hạ tầng phát triển đô thị trong tương lai.

Lĩnh vực hoạt động chính

  • Thiết kế đường dây và trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 35kV.
  • Thiết kế hệ thống chiếu sáng giao thông, đô thị.
  • Thiết kế hệ thống cấp nước sạch đô thị và khu dân cư.
  • Thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị.
  • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị.
  • Thiết kế giao thông san nền.

Spread the love