Tư vấn QL dự án

Spread the love

Với thể mạnh về kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, dịch vụ Tư vấn quản lý và thẩm tra dự án đã triển khai đồng hành với các dự án đầu tư xây dựng lớn trên phạm vi cả nước ở cả 03 mảng nội dung công việc : Tư đấu thầu, tư vấn quản lý dự án và thẩm tra dự án.

Tiến độ nhanh – chính xác – hiệu quả luôn là ưu thế của mảnh dịch vụ Tư vấn quản lý và thẩm tra dự án của Công ty CP Kiến trúc & Công nghệ 2T cung cấp hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Lĩnh vực hoạt động chính

  1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu:
  • Tư vấn cho Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu).
  • Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng…
  • Đánh giá hồ sơ dự thầu.
  • Tư vấn lựa chọn nhà thầu; Tư vấn đàm phán thỏa thuận hợp đồng…
  1. Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu:
  • Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu.
  • Hỗ trợ đăng thông tin đấu thầu.

Spread the love