Spread the love

Nhà chú Hưng - Dương Nội

Chủ đầu tư : Chú Hưng

Địa điểm : Kđt Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

Diện tích : 120 m2

Năm hoàn thành : 2018.09 ( Đang thi công)


Spread the love